CREATIVE, INNOVATIVE, SINGLE AND SPECIAL DESIGNS
  • Reduced price

Asherah-Hayat Ağacı-Kapı Süsü/Kurutulmuş Bitki Çelengi– El Yapımı Sanatsal Tasarım

There are not enough products in stock
TRY400.00 TRY500.00 -TRY100.00

Ürün Hikayesi

You might also like

Kapı Çelengi Detay

Ürünün boyutu 40 cm çapında

Kapı Süsü Ürün Malzemeleri

Tanrıça Asherah'ın Hikayesi

Akkadlarda Ashratum/Ashratu, Hititlerde Asherdu(s), Ashertu(s), Aserdu(s) veya Asertu(s) diye bilinir. Asherah genellikle Ugarit tanrıçası ʼAṯirat ile aynı görülür.

Ela/Elat-Asherah – İlahi-evrensel anne. Böylece o insan, hayvan ve ürünlerin verimliliğini sembolize eden, besleyen, destekleyen bir akıl idi. Asherah hayat ağacı ile sembolize edilmişti. Ela veya Elat El (tanrı)'in dişi formudur ve tanrıça anlamına gelir.

Asherah'ın MÖ 1. binyıldaki adı ibranicede hawah, İngilizce "eve" olan havva dır. O'nun tam adı Rabat Chawat, Büyük hanımefendi tanrıça havva idi ve yılanla sembolize edilirdi.

Kullanım Önerilerimiz

Notlar:

Tasarımlarda kullanılan isimler kültürlerde berekete verilen değeri öne çıkarmak için kullanılmıştır.

Uyarılar:

Ürünü dış ve sert koşullardan korunaklı ortamlarda kullanmanız güzelliğini korumakta ve sürekli kılmakta faydalı olur.

Koleksiyon: Bereketin Tanrıçaları